Ukončené projekty

Výzva 56 na ZŠ Mlýnská

V průběhu listopadu a prosince se 30 žáků se 6 učiteli naší školy zúčastnilo jazykových kurzů v Rakousku a v Anglii. Náplní kurzů bylo poznávání navštívených zemí i výuka němčiny a angličtiny… » Zobrazit příspěvek

Domácí mazlíčci ve škole

Během měsíce dubna proběhlo ve třídách 4. a 5.A na budově Masarykova projektové vyučování se zaměřením na domácí mazlíčky. V rámci hodin přírodovědy si žáci rozšířili své vědomosti o nové… » Zobrazit příspěvek

Halloweenská párty na Masarykově

Děti z 2.A na budově Masarykova měly přání vyzkoušet si pobyt ve škole trochu jinak, než ho znají. S třídní učitelkou naplánovaly večerní halloweenský program s nocováním ve škole. V… » Zobrazit příspěvek

Němčina hrou

V pondělí 17. 6. přijel do naší školy sympatický mladý Němec Mathias Straub, student scénografie v Praze. Mathias je animátor společnosti Tandem z Plzně, která se zabývá česko- německou spoluprácí. V rámci projektu „Němčina… » Zobrazit příspěvek

Ochrana člověka za mimořádných situací na 1. stupni

Žáci 1. stupně naší školy se koncem června zúčastnili několika akcí spojených s Ochranou člověka za mimořádných událostí. Součástí tohoto projektu byly ukázky práce hasičů, vojáků a zhlédnutí prezentace činností… » Zobrazit příspěvek

Po stopách historie města Mohelnice

V průběhu měsíce května se zapojili žáci prvního stupně naší školy do realizace společného projektu zaměřeného na získání nových informací z historie naší obce s ohledem na slavné rodáky obce…. » Zobrazit příspěvek

Projekt Vánoce v Evropě s mezinárodní účastí

V listopadu minulého roku jste se na tomto místě mohli dočíst o první fázi eTwinningového projektu Christmas around Europe, do kterého se zapojili žáci 1. stupně na Masarykově ulici. V… » Zobrazit příspěvek

Dotace: Den Země 2011

V rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2011 proběhla na Základní škole Mohelnice, Mlýnská 1 realizace projektového dne Den Země 2011. V průběhu projektového… » Zobrazit příspěvek

Zdraví pro všechny, všichni pro zdraví

Přehled financí použitých v rámci dotace Celkové náklady projektu: 55 000,- Cíl projektu Hlavním cílem 1. části projektu byla inovace vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast specifické primární prevence společensky nežádoucích… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Ukončené projekty