Kariérové poradenství

Poradenské centrum na ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 bylo vytvořeno v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/02.0002 „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“, který je podpořen z fondů EU.

Celý název projektu: „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0002
Doba realizace projektu: 1.8.2013 – 31.12.2014
Rozpočet projektu celkem: 1 443 418,63 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných našim žákům i jejich rodičům v rámci kariérového poradenství. Tento cíl se týkal především žáků 8. a 9. ročníku. Také jsme nabídli pomoc žákům, kteří se nacházeli v těžkých životních situacích, byli určitým způsobem znevýhodněni, měli problémy v kolektivu, s učením, nebo museli řešit nejrůznější osobní či vztahové problémy. Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu bylo proto zřízení poradenského centra,  využívajícího služeb školního psychologa, přímo ve škole, což otevřelo všem našim žákům i jejich rodičům větší možnosti ve využití kvalitní a přístupné pomoci.

Klíčové aktivity

1) Přípravy pro výuku + metodická příručka

V rámci této klíčové aktivity bude vytvořena metodika a materiály pro výuku využitelné na interaktivní tabuli s tématikou volby povolání.

Výstupy:

2) Volba povolání, kariérové poradenství

V rámci této klíčové aktivity bude vytvořen nový povinně volitelný předmět Volba povolání, kariérové  poradenství  pro  žáky  8.  ročníku.  Dojde  k  inovaci  ŠVP  a  vytvoření  e-learningových aktivit.

Výstupy:

3) Zřízení poradenského centra

V rámci této klíčové aktivity bude zřízeno poradenské centrum přímo ve škole.

4) Workshop + exkurze

V rámci této klíčové aktivity se žáci 9. ročníku zúčastní exkurzí do podniků, firem, středních škol, atd. a ve spolupráci s koordinátory pedagogických aktivit s pod vedením poradce pro volbu povolání uspořádají Workshop povolání.

Výstupy:

  • Exkurze …
  • Datum realizace Workshopu …

Dotazy ohledně realizace projektu Vám zodpoví Mgr. Jana Rozsypalová.

Publicita projektu

Informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2020/21

Vzhledem k epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek. Na základě vydaných opatření obecné povahy ke konání… » Zobrazit příspěvek

Burza středních škol v Mohelnici

12.11.2019 proběhla v DK v Mohelnici Burza středních škol . V tomto roce to bylo již po deváté, co naše škola pořádala tuto akci s podporou  firem  Hella – Autotechnik a… » Zobrazit příspěvek

Přijímací zkoušky nanečisto

Tato akce byla součástí projektu „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“- r.č.CZ.1.07/1.1.26/02.0002 Protože na naší škole se věnujeme také talentovaným žákům, umožnili jsme našim zájemcům o gymnázia z… » Zobrazit příspěvek

Burza středních škol přilákala mnoho návštěvníků

Tato akce byla součástí projektu „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“- r.č.CZ.1.07/1.1.26/02.0002 Kam po základní škole? Přesně takovou otázku si budou brzy pokládat žáci devátých tříd. S výběrem… » Zobrazit příspěvek

Žáci se připravují na volbu svého povolání

Tato akce je součástí projektu „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“- r.č.CZ.1.07/1.1.26/02.0002 Na ZŠ Mlýnská v Mohelnici pokračuje již druhým školním rokem projekt Kariérové poradenství a psychologická pomoc… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Kariérové poradenství