Vítejte na stránkách Základní školy Mohelnice, Mlýnská 1

ZŠ Mlýnská je městská úplná základní škola pro 1. - 9. ročník. Sestává se ze dvou pracovišť. V hlavní budově na ulici Mlýnské je soustředěno 8 tříd 1. - 5. ročníku a 9 tříd 6. - 9. ročníku, v budově na Masarykově ulici jsou zřízeny 4 třídy tvořené pouze žáky 1.stupně. Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu MLÝNEK.   Více o školeZápis do 1. tříd

Ředitel Základní školy Mohelnice, Mlýnská 1 vyhlašuje zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2023/2024. Zápis dětí do 1. třídy základních škol (děti narozené do 31. 8. 2017 a děti, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka) se koná:12. a 13. dubna 2023 vždy od 12:00 do 16:00 hodin

na Základní škole Mohelnice, Mlýnská 1

                           – budova na ul. Mlýnská 1

                           – budova na ul. Masarykova 30

Zákonný zástupce žáka má právo si vybrat školní zařízení dle svého rozhodnutí.

K zápisu si nezapomeňte vzít:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. doporučení, pokud žádáte o odklad (viz níže)

Elektronická přihláška

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i žádost o odklad je možno vyplnit online a odeslat s předstihem na tomto odkazu: elektronická přihláška

Po vyplnění několika základních údajů (výběr budovy školy provedete v kolonce „zaměření“ )  bude do Vaší emailové schránky odeslána Žádost o přijetí, popř. Žádost o odklad školní docházky. Jejich vyplněním a odesláním na adresu zapis@zsmlynska.cz zkrátíte čas, který bychom strávili vyplňováním údajů v den zápisu – společně pak jen ověříme důležité údaje a doplníme nezbytné podpisy.

Odeslání online žádosti a zápisového lístku není povinné, všechny dokumenty je možno vyplnit i na místě před samotným zápisem.

Odklad školní docházky:

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě těchto dokumentů:

– písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané u zápisu s žádostí o přijetí

– doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) 

– posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost. 

Doporučení poradny a posudek lékaře lze doručit k žádosti dodatečně do 15. 5. 2023.

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2018 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Další informace je možné získat:  tel. 583 401 620, theimrova@zsmlynska.cz.

Nejnovější příspěvky

Aktuality   Den otevřených dveří – video

V úterý 21. a ve středu 22. března se na obou budovách naší školy konal Den otevřených dveří. Videoreportáž z akce zde:


Úspěchy na soutěžích   Soutěžení v českém jazyce – 2. stupeň

Letošního školního kola recitační soutěže se na druhém stupni zúčastnilo 15 žáků. Slyšet jsme mohli básně vtipné i vážnější, ale také ukázky z prózy, které nás mohly vést k zamyšlení. Výkony všech… » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Prohlídka školy

Pozvánka do školy V úterý 21. a ve středu 22. března otevřely své dveře pro naše budoucí žáky a jejich rodiče obě budovy Základní školy Mlýnská. Na Mlýnskou 1 a Masarykovu… » Zobrazit příspěvek


Úspěchy na soutěžích   Recitační soutěž na Mlýnské

Ve čtvrtek 16. 2. 2023,  se ve škole na Mlýnské ulici uskutečnilo školní kolo recitační soutěže dětí na 1.stupni. Děti soutěžily v jednotlivých ročnících ve třech kategoriích. Do soutěže se… » Zobrazit příspěvek


Aktuality   Lyžařský výcvik – 1. turnus

V týdnu od 13. – 18. února 2023 se žáci ze sedmých tříd zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Moravském Karlově. Zázemí nám poskytla školní chata a samotný výcvik probíhal ve SKI areálu… » Zobrazit příspěvekAktuality   Naši školu navštívila spisovatelka

Ve dnech 20.-21.2. 2023 přijala pozvání na  naši školu paní spisovatelka Lenka Jakešová. Pro mladší žáky měla připravený téměř hodinový program. Ten se skládal z četby úryvků jejich knih a hudebně… » Zobrazit příspěvek


Aktuality   SPOLU V POHYBU

Vážení rodiče, nabízíme vám možnost zapojit se společně s vašimi dětmi / 8-12 let/ do společného pohybového projektu „Spolu v pohybu“, na kterém spolupracujeme s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jak… » Zobrazit příspěvek


Úspěchy na soutěžích   Recitační soutěž na Masarykově

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 jsme na budově Masarykova uspořádali pro děti prvního stupně školní kolo recitační soutěže. Děti soutěžily po třídách. V každé třídě byli vybráni nejlepší recitátoři a… » Zobrazit příspěvek


Virtuální prohlídka školy

Spustit prohlídku ZŠ Mlýnská

Spustit prohlídku ZŠ Mlýnská - Masarykova

Týdenní plán

 Od 27. března do 31. března 2023

Pondělí Výuka češtiny pro žáky s OMJ
  Dopravní hřiště  2. A; 2. B, 2. C
Úterý Plavecký výcvik 2. B
  Projekt „Spolu v pohybu“ (UP Olomouc) – školní hřiště 16:00
  Dopravní hřiště 1. ročníky
Středa Výuka češtiny pro žáky s OMJ
  Recitační soutěž – okresní kolo Šumperk
Čtvrtek „Závislosti“ – beseda NZDM 8. B
Pátek Výuka češtiny pro žáky s OMJ
  Plavecký výcvik 3. třídy

 

Jsme na Facebooku!


Přehled zvonění

1. hodina 08:00 – 08:45
2. hodina 08:55 – 09:40
3. hodina 09:55 – 10:40
4. hodina 10:50 – 11:35
5. hodina 11:45 – 12:30
6. hodina 12:40 – 13:25
7. hodina 13:35 – 14:20
8. hodina 14:30 – 15:15