Školní psycholog

Školní psycholožka: Mgr. Jana Rozsypalová
kontakt: rozsypalova@zsmlynska.cz; tel. 583 401 631; mobil: 605 012 759

 

 

Všichni žáci a zákonní zástupci mohou i nadále také využít konzultací prostřednictvím telefonu, e-mailu, chatu, videohovor přes různá prostředí apod.
PRO RODIČE, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 🤝

Kdy se na mě můžete obrátit:

Kdykoli budete potřebovat 😊

Např.: konzultace při obtížích s učením dítěte; konzultace při výchovných problémech; konzultace v případě složité rodinné situace; konzultace při přestupu žáka na jinou školu; konzultace v kariérovém poradenství atd.

MINI PODCASTY PRO RODIČE 

Poslechněte si krátké podcasty s aktuální tématikou. Ke každému podcastu najdete v odkazu také doprovodný pdf dokument.

1. Stres a dítě v afektu 👉  Stres a dítě v afektu

2. Stres a nevolnost 👉  Stres a nevolnost

3. Stres, hry a spánek 👉  Tipy pro kvalitní spánek

4. Jak můžeme děti podpořit I 👉 Jak můžeme děti podpořit_I

5. Jak můžeme děti podpořit II 👉 Kontakty_pomoc_podpora

6. Jak můžeme děti podpořit III 👉 Jak můžeme děti podpořit_III

7. Jednoduché techniky na uvolnění napětí a stresu 👉 Techniky na uvolnění napětí a stresu


OTÁZKY, ODPOVĚDI, POMOC, PODPORA                                                                      

    JAK TO ZVLÁDNOUT DOMA V DOBĚ OMEZUJÍCÍCH OPATŘENÍ

=> Kde hledat pomoc a podporu na Mohelnicku: ICT Mohelnicko pro žáky a rodiče

=> Pomoc s doučováním zdarma zde: https://www.studentistudentum.cz/

=>  Co děti potřebují cítit

=> ZPĚT DO ŠKOLY_CO MŮŽEME OČEKÁVAT – na co se připravit po návratu dětí do školy – pro rodiče

=> https://www.budsafeonline.cz/pro-rodice => Co dělat pro bezpečí dítěte v online světě

=> Jak to zvládnout_info pro rodiče

=> Desatero pro rodiče dětí (nejen) se SVP

=> Krizová linka pro rodiče

=> On-line odkazy_přehled

=> Online přednáška školní psycholožky Veroniky Šporclové o životě v karanténě.

                  Odpovědi na konkrétní dotazy, jak zvládnout karanténu

                   … s více dětmi

                   … s dětmi s PAS, ADHD, úzkostí apod.

                   … se svými blízkými

                   … sám se sebou

=>   Online setkání se speciální pedagožkou a odbornou pracovnicí SPC Lenkou Bittmannovou

                   Odpovědi na konkrétní dotazy, jak přistupovat

                    … k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

                    … ke všem ostatním dětem, které bojují s domácí výukou

=> Šárka Miková o sebeúctě: O sebeúctě


   UŽITEČNÉ ODKAZY


   KNIHOVNA

Knihy si mohou půjčit žáci, rodiče, pedagogičtí pracovníci. Evidenci o výpůjčkách vede školní psycholog. Výpůjční doba je 1 měsíc, příp. dle domluvy.

 
PRO ŽÁKY 👍

Kdy se na mě můžete obrátit:

Kdykoli budete potřebovat 😊

Např.: když ti někdo ubližuje; když se necítíš dobře; když se cítíš pod tlakem; když jsi ve stresu; když potřebuješ řešit jakýkoli problém; když potřebuješ vyslechnout; když někdo ubližuje někomu jinému; když máš problémy s učením se soustředěním; když se chceš poradit kam na školu; když se chceš odreagovat . . . přijď kdykoli 😉

 

Umíte se učit? Je důležité vědět, co se máme naučit. Často ale nevíme, jak se to máme naučit. Strategií učení existuje celá řada. Možná již tu svou strategii, která vám funguje znáte. Na každé téma či učivo, které se potřebujeme naučit, nám může zabírat jiná cesta. Pokud vám jedna nefunguje, hledejte jinou, nevzdávejte se. Stručný přehled šesti nejúčinnějších strategií učení by vám v tom mohl pomoci. 👇 💪 👍

6 strategií efektivního učení => 6strategií_učení

 

  CO MOHU DĚLAT, KDYŽ SE NUDÍM, NENÍ MI DOBŘE …

 

Zamíchej balíček a vylosuj si MOTIVAČNÍ KARTU na tento den či týden 💪

 


    DEVÁŤÁCI

=> Volba_povolání_jak_se_rozhodnout

=> Jak zvládnout nervozitu z přijímaček

=> SOS ke ZKOUŠKÁM_karta – pomocník pro deváťáky 

     Jak se připravit? Na co nezapomenout? Co dělat, když začnu panikařit? 

=> RELAXAČNÍ VÝZVA (nejen pro deváťáky)

=>  Mind Yeti Krátká animovaná videa zaměřená na techniky mindfulness => všímavost, relaxaci, koncentraci apod. Videa jsou v jednoduché angličtině, vhodné pro začátečníky, ale i pro ne-angličtináře 😉


    PODCASTY – PŘÍBĚHY O EMOCÍCH PRO I. STUPEŇ

Poslechni si sám nebo s rodiči. Přemýšlej, diskutujte. Své pocity z příběhu můžeš nakreslit nebo i jinak výtvarně zpracovat. Můžeš mi i napsat, co tě k tématu napadlo.

1. příběh: Houpačka – o pomáhání  

2. příběh: Škola v přírodě – o osamocení  

3. příběh: Tajemná postava – o strachu  

4. příběh: O veverce Zrzce – relaxační příběh pro děti   

 


  INSPIRAČNÍ KARTA O PŘÍRODĚ A LIDECH

  • nechte se inspirovat a přemýšlejte s kartami Kamínky na cestě od Lipky 😉

 
    BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

5 nejpodstatnější věcí, které by dítě mělo umět před nástupem do školy:

1. Umět se obsloužit na toaletě.

2. Umět se obléci a vysvléknout přiměřeně rychle. (proto, aby na dítě nemuseli ostatní stále čekat).

3. Vědět, kde je vpravo, vlevo, dole, nahoře. (proto, aby se orientovalo při práci v hodině, ale i v prostoru).

4. Zvládnout být sám bez rodičů určitý čas.

5. Pokud má dítě logopedický problém, začít na tom pracovat (poradí vám např. zde: https://www.logofon.cz/nase-ambulance#ambulance-mohelnice)

Tyto věci jsou nejpodstatnější proto, aby dítě zapadlo do kolektivu, aby se ve škole cítilo soběstačné, věřilo si a cítilo se dobře. Ve škole dítěti samozřejmě s adaptací pomohou. Ale tato pětka mu umožní vykročit správnou nohou 😉

Náměty pro rozvoj jemné motoriky, myšlení, matematické pregramotnosti, zrakového, sluchového vnímání, logopedická cvičení apod. najdete např. na facebookových stránkách Nápady pro školkové děti nebo na webu https://www.detsky-web.cz/.

=> Hry pro rozvoj školní zralosti

=> Co s dětmi přes prázdniny trénovat

=>   Online setkání s logopedkou Mgr. Evou Kolesovou na téma Nástup do první třídy

                   Odpovědi na konkrétní dotazy

                   … co by měli umět budoucí prvňáčci?

                   … jak děti podpořit, když jim něco nejde?

                   … s čím se čerství školáci často potýkají

 
PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 😉

Kdy se na mě můžete obrátit:

Kdykoli budete potřebovat 😊

Např.: konzultace při obtížích; konzultace didaktického přístupu a přístupu k žákům; konzultace k jednotlivým žákům; konzultace k třídním kolektivům; uspořádání besed na různá témata atd.

=> 10 kroků k návratu dětí do školy pro pedagogické pracovníky

 
PŘEHLED ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

 

NABÍDKA KROUŽKŮ 2021/2022

=> přihlašování osobně nebo na rozsypalova@zsmlynska.cz

I. stupeň:

Druhý krok => rozvoj empatie a schopnosti rozpoznávat emoce, snížení agrese a agresivity, zvýšení tolerance k odlišnostem, prevence rizikového chování (ve školním roce 2021/2022 realizujeme program ve 2.C a 3.B) => video o programu

Emušáci (čtvrtek 12:50 – 13:35) => sebepoznávání, zaměření na emoce a prožívání, řešení různých problematických situací, seberozvoj, tvoření

II. stupeň:

Seberozvojový klub (1x za 14 dní ve čtvrtek 13:35 – 14:20) => aktivity zaměřené na sebepoznávání, sebereflexi, seberozvoj, tvoření, řešení zátěžových a komplikovaných situací

4. – 9. ročník:

Kogito => rozvoj a zvyšování intelektového potenciálu žáků, trénink koncentrace, pomoc při problémech s učením, seberozvoj, úspěch; práce na základě metody instrumentálního obohacování Reuvena Feursteina => více na webu Učíme se učit: http://www.ucime-se-ucit.cz/

Všichni žáci a pracovníci školy:

Relaxační cvičení (1x za 14 dní v úterý 15:25 – 16:00) => cvičení zaměřená na relaxaci, uvolnění napětí, odpočinek těla i mysli