Školní projekty

Žáci naší školy se pravidelně zapojují do krátkodobých i dlouhodobých projektů, které rozvíjí jejich klíčové kompetence.

Ve škole byly pořádány např. projektové dny – Den Země, Mezinárodní nekuřácký den, Čarodějnice a také projekt Barevný týden. Z dlouhodobějších projektů je škola zapojena do projektu Globe a využívá akcí z projektů Tonda obal, organizací Tereza, Sluňákov, Anabell apod.

Ve vyučovaných předmětech na I. i II. stupni učitelé využívají ve výuce projektové vyučování, s jehož pomocí rozvíjí klíčové kompetence žáků.

Pozvánka na výstavu

Galerie Lautner a ZŠ Mlýnská vás zvou na výstavu projektů INSPIRACE STŘEDOVĚKOU ARCHITEKTUROU. Jedná se o prostorové instalace žáků 6. tříd v rámci výuky dějepisu. Výstava potrvá od 7. 6…. » Zobrazit příspěvek

Věda hravě

Dne 27. dubna  navštívil naši školu Mgr. Radek Chajda, který absolvoval studium fyziky a v současné době pracuje opět jako odborný technik a píše populárně-naučné knihy pro děti. Děti zaujal… » Zobrazit příspěvek

Tonda Obal

Tonda Obal  Dne 6. dubna  jsme se zúčastnili vzdělávacího programu, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační… » Zobrazit příspěvek

Den pro volbu povolání

V úterý 10.5.2022 proběhl na naší škole projektový den  s názvem „Den pro volbu povolání“, do kterého se zapojily třídy 1.  i  2. stupně.  Toto téma získává v posledních letech stále více na… » Zobrazit příspěvek

Starověká architektura nás inspirovala

Žáci 6. ročníků vytvářeli během čtvrtletního dějepisného projektu 3D modely vycházející ze starověké architektury. Na chodbě školy se tak objevily pyramidy, zikkuraty, Visuté zahrady Semiramidiny, Parthenóny, hrobka královny Hatšepsut, Ištařina… » Zobrazit příspěvek

Ukliďme Česko

I když v pátek 1. dubna vládlo aprílové počasí, tak se třídy 4.B, 5.B, 6.A, 6.C a 7.C zapojily do akce Ukliďme Česko. Žáci těchto tříd společně s učiteli uklidili… » Zobrazit příspěvek

Angličtina s rodilým mluvčím

“Hello children! Do you want to play a game?” Těmito slovy vyřčenými z úst Navota Laufera začínala každá hodina anglického jazyka na naší škole v únoru a březnu. Úvodní ostych… » Zobrazit příspěvek

VZPoura úrazům

VZPoura úrazům Žáci 4 .a 6. tříd se zapojili do projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Tento projekt si… » Zobrazit příspěvek

Mlýnská fandila českým olympionikům

Dva týdny olympijského programu vyvrcholily na naší škole ve středu 16. února.  Žáci i učitelé přišli oblečeni ve sportovních dresech, v olympijské kolekci oblečení nebo v národních barvách. Během vyučování… » Zobrazit příspěvek

Harry Potter den

Ve středu 10. listopadu proběhl na naší škole Harry Potter den. Žáci i učitelé se proměnili v postavy z tohoto kouzelného světa a během dne se setkali s řadou zapeklitých… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Školní projekty