Školní projekty

Žáci naší školy se pravidelně zapojují do krátkodobých i dlouhodobých projektů, které rozvíjí jejich klíčové kompetence.

Ve škole byly pořádány např. projektové dny – Den Země, Mezinárodní nekuřácký den, Čarodějnice a také projekt Barevný týden. Z dlouhodobějších projektů je škola zapojena do projektu Globe a využívá akcí z projektů Tonda obal, organizací Tereza, Sluňákov, Anabell apod.

Ve vyučovaných předmětech na I. i II. stupni učitelé využívají ve výuce projektové vyučování, s jehož pomocí rozvíjí klíčové kompetence žáků.

Starověké a středověké stavitelství v hodinách dějepisu

Letošní květen se v dějepisných hodinách nesl v duchu starověkého a středověkého stavitelství. Žáci 6. ročníků prezentovali své interaktivní 3D modely pyramid, Ištařiny brány, Kolosea, majáků aj. Využili rozlišný materiál,… » Zobrazit příspěvek

Den Země na Mlýnské

Tradiční školní projekt Den Země zaměřený na ochranu přírody a udržitelnost života na ní se uskutečnil ve středu 26. dubna 2023. 6. ročník byl zaměřen na odpadovou problematiku a třídění…. » Zobrazit příspěvek

Den pro volbu povolání se vydařil

Ve čtvrtek 4. května 2023 se na ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 konal již tradičně Den pro volbu povolání. Tento projektový den měl jako každoročně velký úspěch. Zástupci různých profesí předváděli… » Zobrazit příspěvek

Den pro volbu povolání na budově Masarykova

Den pro volbu povolání patří k tradičním projektům naší školy. Přesto, že naši žáci mají na volbu budoucího povolání čas, určitě alespoň někteří z nich sní o své budoucí profesi. V letošním… » Zobrazit příspěvek

Návštěva Stolístku v Linharticích

Žáci 1. stupně z obou budov naší školy navštívili v rámci oslav  Dne Země environmentální centrum v Linharticích Stolístek. Jednotlivé programy byly zaměřeny na poznávání přírody. „Dřevo a člověk“ – pro 1. třídy,… » Zobrazit příspěvek

SPOLU V POHYBU

Vážení rodiče, rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc při výzkumu zaměřeného na pohybové chování a zdraví rodin s dětmi. Naše škola se zapojila do výzkumu Fakulty tělesné kultury… » Zobrazit příspěvek

Jsem laskavec – budova Masarykova

V letošním roce se naši žáci již popáté opět zapojili do oslav Mezinárodního dne laskavosti. Náplní akce Jsem laskavec je konání laskavých skutků. My jsme zvolili osvědčený bazar. Děti přinesly své… » Zobrazit příspěvek

Sbírka Krabice od bot

Blíží se konec roku, adventní čas a čas dobrých skutků. Nejen proto se naše škola rozhodla stejně jako loni zapojit do charitativního projektu Krabice od bot. Od 14. listopadu bude… » Zobrazit příspěvek

Záložka do knihy spojuje školy 2022

V říjnu letošního roku se naše škola zapojila do 13. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který zaštiťuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Žáci naší školy vytvářeli… » Zobrazit příspěvek

Dýňobraní 2022

V podvečer prvního listopadu jsme opět rozzářili naši školu na Mlýnské ulici. Dýňobraní se uskutečnilo už podruhé a stejně jako vloni jsme se na něj zodpovědně připravovali. Žáci z každé třídy s pomocí… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Školní projekty