Školní projekty

Žáci naší školy se pravidelně zapojují do krátkodobých i dlouhodobých projektů, které rozvíjí jejich klíčové kompetence.

Ve škole byly pořádány např. projektové dny – Den Země, Mezinárodní nekuřácký den, Čarodějnice a také projekt Barevný týden. Z dlouhodobějších projektů je škola zapojena do projektu Globe a využívá akcí z projektů Tonda obal, organizací Tereza, Sluňákov, Anabell apod.

Ve vyučovaných předmětech na I. i II. stupni učitelé využívají ve výuce projektové vyučování, s jehož pomocí rozvíjí klíčové kompetence žáků.

Den bez batohů

Naše škola se letos přihlásila do projektu Hrdá škola, který zaštiťuje organizace Schools United. V rámci projektu probíhají každý měsíc netradiční aktivity, kterými si můžeme zpestřit školní rok a ukázat… » Zobrazit příspěvek

Záložka do knihy spojuje školy 2023

I v letošním roce se naše škola zapojila do 14. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihyspojuje školy, který zaštiťuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Národný inštitút vzdelávaniaa mládeže. Žáci naší školy vytvářeli 80 záložek… » Zobrazit příspěvek

Hajný je lesa pán

Ve středu 15. 11. jsme v naší škole přivítali, v rámci spolupráce s MŠ, děti – předškoláky z MŠ Na Zámečku. Jako každý rok na podzim jsme si pro ně připravili krátký program,… » Zobrazit příspěvek

Svatý Martin – návštěva MŠ na budově Masarykova

Stalo se už tradicí, že na pracovišti Masarykova v podzimních listopadových dnech přichází děti z mateřské školy Hálkova, aby společně se školními dětmi prožily dopoledne a nasály atmosféru školy. Letos… » Zobrazit příspěvek

Charitativní sbírka „Krabice od bot“

Kalendářní rok se pomalu nachýlil svému konci, adventní čas nám ťuká na dveře a pro mnohé nastává období dobrých skutků. Naše škola se stejně jako v předchozích dvou letech rozhodla… » Zobrazit příspěvek

Dýňobraní 2023

Listopad zahájila ZŠ Mlýnská 3. ročníkem Dýňobraní. Žáci během celého týdne dlabali a vyřezávali dýně různých tvarů, velikostí a jmen. Na školním pozemku bylo vypěstováno 35 dýní, z toho 8… » Zobrazit příspěvek

Čarování v 1. A

V posledním říjnovém týdnu si malé čarodějky a čarodějové z 1.A zpestřili školní dny kouzelným počítáním, čtením zaklínadel, prováděním pokusů a přípravou čarodějných pokrmů. Celá třída se proměnila v tajemnou komnatu. Na závěr… » Zobrazit příspěvek

Terénní projektový den

Ve středu 25. 10. 2023 se 59 žáků 6. ročníku zúčastnilo dějepisno-zeměpisného projektu, který proběhl v Mladečských jeskyních a jejich blízkém okolí. Po příjezdu na parkoviště v Mladči jsme se vydali… » Zobrazit příspěvek

Adapťáky se šesťáky

Přestup na II. stupeň základní školy může být pro žáky velmi náročné období. Někteří znají své spolužáky již z I. stupně, jiní poznávají nové, seznamují se s prostředím nové školy. Zároveň se… » Zobrazit příspěvek

Děti slavily svůj svátek

Děti z 1. stupně slavily ve čtvrtek 1. června na hřišti naší školy svůj svátek. Nejprve byla  za účasti starosty města Ing. Pavla Kuby a místostarostky Jany Kubíčkové slavnostně otevřena nová… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Školní projekty