Ukončené projekty

Dotace: Den Země 2011

13.10.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Ukončené projekty

V rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2011 proběhla na Základní škole Mohelnice, Mlýnská 1 realizace projektového dne Den Země 2011. V průběhu projektového dne se žáci II. stupně naší ZŠ zúčastnili patnácti klíčových aktivit zaměřených na poznávání přírody, zjišťování informací o životním prostředí, práva zvířat, ochranu životního prostředí a prohloubili si znalosti a vědomosti v problematice recyklace odpadů, geografii i herpetologii. V klíčových aktivitách Plasťák a O nejlepší mozaiku jsme také odpořili jejich tvůrčí schopnosti a dovednosti. Do realizace projektového dne se žáci zapojili aktivně také prostřednictvím školního parlamentu, jehož zástupci volili vítěze Fotografické a výtvarné soutěže. V rámci programu byli podpořeni i žáci I. stupně naší základní školy v aktivitě Deskové hry o Zemi a dalších aktivitách rozvíjejících jejich tvůrčí činnost, zájem o přírodu a životní prostředí. Olomoucký kraj podpořil realizaci projektu ve výši 18 000 Kč.

Hlavní realizátor projektu: RNDr. Luděk Roller