Informace o škole

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1
Zřizovatel: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Grűnwald, ředitel školy
Adresa: Mlýnská 1, Mohelnice, 789 85
IČ: 00852970 DIČ: CZ00852970
E-mail: ekonomka@zsmlynska.cz Telefon: +420 583 401 620
Bankovní spojení 1902236359/0800 ID DS: 4tmp8Wz
Elokované pracoviště Masarykova
E-mail: ekonomka@zsmlynska.cz Telefon: 583 430 821, 583 433 834
Školní jídelna
E-mail: jidelna.zsmlynska@seznam.cz Telefon: +420 583 433 761
Bankovní spojení: 20036-1902236359/0800
Školní chata Moravský Karlov
Správce: Mgr. Milan Gazda, Mgr. Jaroslav Tilcer
E-mail: gazda@zsmlynska.cz Telefon: +420 465 626 743
Bankovní spojení: 35-1902236359/0800