Informace pro žáky

Základní informace k přijímacímu řízení – 9. ročníky

  Základní informace k přijímacímu řízení:   Uchazeč, může podat pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, na obou přihláškách uvede školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž… » Zobrazit příspěvek

Váš první občanský průkaz

Informace k volbě povolání

V listopadu se konají prezentační výstavy středních škol, na kterých je možné získat informace přímo od zástupců jednotlivých středních škol na jednom místě. Mgr. Jana Šmirgová, výchovný poradce.

Fotosoutěž 2011 – 2012: Příroda kolem nás

Naučme se vnímat to, co nás obklopuje, a zkusme naše postřehy zachytit i pro ostatní! Cílem fotosoutěže je fotografovat přírodní zajímavosti, krajinné prvky, živočichy či rostliny. Uzávěrka: 18. 5. 2012… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Informace pro žáky