Školní družina a klub

Školní družina

ŠD je určena dětem na prvním stupni. Ve škole pracuje 6 oddělení ŠD. Každé z nich má vlastní místnost vybavenou s ohledem na věk dětí. Školní družina se řídí vnitřním řádem školy a vnitřním řádem ŠD.

Činnost dětí ve školní družině je plně zájmová  a rekreační, vychází z uspokojování potřeb dětí a přispívá k jejich aktivnímu odpočinku. V rámci svých činností zajišťuje dětem bezpečnost, odpočinek, rekreaci, pobyt na čerstvém vzduchu a v neposlední řadě zájmové vyžití. Zájmová činnost je rozvíjena u dětí v zájmových kroužcích, jejichž pestrá nabídka je aktualizována každý rok podle zájmu. Jedná se o kroužky sportovní, výtvarné, taneční, počítačové a další – na každý školní rok je přehled rozpracován v plánu práce ŠD.

Zájmová činnost probíhá v učebnách školy:

  • tělovýchovné  – tělocvičny školy
  • vaření – cvičná kuchyňka
  • práce s počítačem – učebna informatiky

V rámci činnosti probíhají ve školní družině různé krátkodobé i dlouhodobé projekty – viz plán ŠD. Zápis dětí do školní družiny a uvolňování řeší Vnitřní řád školní družiny.

 

Vnitřní řád školní družiny 2021-2022

 

Školní klub

ŠK je určen dětem na druhém stupni základní školy. Ve škole pracuje 1.oddělení školního klubu ve vlastní místnosti jejíž vybavení odpovídá věku a potřebám dětí 2. stupně pod vedením kvalifikované vychovatelky. Školní klub se řídí vnitřním řádem školy a vnitřním řádem ŠK.

Ve školním klubu je činnost především zájmová, slouží k rozvíjení znalostí a dovedností dětí, k aktivnímu využívaní volného času a k aktivním formám odpočinku.

Zájmová činnost probíhá v učebnách školy:

  • tělovýchovné – tělocvičny školy
  • vaření – cvičná kuchyňka
  • práce s počítačem – učebna informatiky
  • přírodovědná – odborné posluchárny

Jedná se o kroužky sportovní, výtvarné, taneční, počítačové, přírodovědné a další – na každý školní rok je přehled aktuálně rozpracován v plánu práce ŠD a ŠK. V rámci činnosti probíhají ve školním klubu různé krátkodobé i dlouhodobé projekty – viz plán ŠD + ŠK. Zápis dětí do školního klubu a jednotlivých zájmových kroužků a uvolňování dětí řeší Vnitřní řád školního klubu

 

Vnitřní řád školního klubu 2021 -2022

Ke stažení

Provoz-školní-družiny-a-školního-klubu-ve-školním-roce-2017 – 18 kroužky

 

Aktuality z družiny a klubu

Letní tábory na chatě v Moravském Karlovu

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 připravuje v době hlavních prázdnin pro žáky letní tábory v Moravském Karlově. 1. turnus – 10.7 – 15.7.2023  pro žáky  1.-5.tříd   (pondělí – sobota)     hlavní… » Zobrazit příspěvek

Adventní čas ve ŠD

Čekání na Vánoce jsme si v našich družinách krátili za zvuků koled tvořením, vánočními zvyky, zdobením a ochutnáváním cukroví, nechyběla ani Vánoční besídka. Advent jsme zahájili adventními kalendáři, ze kterých… » Zobrazit příspěvek

Vánoce ve školním klubu

V prosinci jsme se ve školním klubu po delší přestávce , kterou způsobil covid, začali opět připravovat na Vánoce. Ve cvičné kuchyňce si žáci napekli a nazdobili perníčky a v keramické dílně… » Zobrazit příspěvek

Podzim ve školním klubu

S nastávajícím podzimem nám už sluníčko méně svítilo a proto jsme si pár sluníček vyrobili v keramické dílně. K podzimu patří i sběr celé řady plodů a některé z nich jsme využili v naší… » Zobrazit příspěvek

Podzim ve ŠD

Během podzimních měsíců jsme ve školní družině, jak již víte, uspořádali sbírku pro opuštěné kočky. Společně jsme si zařádili o halloweenu a užili si také drakiádu. Mimo to jsme si… » Zobrazit příspěvek

#jsemlaskavec – školní družiny a školní klub

Děti ze školních družin na obou budovách naší školy a školního klubu se zapojily do 6. ročníku  celorepublikového happeningu #jsemlaskavec, který se konal při příležitosti Světového dne laskavosti 13. listopadu… » Zobrazit příspěvek

Drakiáda ve ŠD

K jedné z typických podzimních radovánek patří draci a jejich pouštění. Nejprve jsme si v družinách užili spoustu legrace při tvoření veselých, papírových draků. A poté jsme v pondělí 14. listopadu uspořádali DRAKIÁDU,… » Zobrazit příspěvek

Halloweenská družina

Ocitli jsme se téměř uprostřed podzimu a s touto dobou přichází i doba Halloweenu a Dušiček. S dětmi jsme si v družinách povídali o významech a tradicích těchto dní. Každé oddělení školní družiny… » Zobrazit příspěvek

Prázdninová družina

V posledních dnech srpna již několikátý rok vychovatelky školní družiny a školního klubu připravily pro děti, které si chtěly zpříjemnit konec prázdnin, pobyt ve školní družině. Pro děti byl připraven bohatý… » Zobrazit příspěvek

#jsemlaskavec

Všechna oddělení školní družiny ZŠ Mlýnská a Masarykova + školního klubu jsou přihlášena do 6. ročníku happeningu #jsemlaskavec, který se koná při příležitosti Světového dne laskavosti 13. listopadu 2022. Naše… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Školní družina a klub