Ukončené projekty

Němčina hrou

27.6.2013     Pavel Grünwald     zpět do sekce Ukončené projekty

V pondělí 17. 6. přijel do naší školy sympatický mladý Němec Mathias Straub, student scénografie v Praze. Mathias je animátor společnosti Tandem z Plzně, která se zabývá česko- německou spoluprácí. V rámci projektu „Němčina nekouše“ jezdí po českých školách a přibližuje hravou formou žákům německý jazyk. Žáci šestých ročníků s ním prožili velmi zajímavé hodiny.  Při nich se dověděli, jak a proč se naučil on sám česky, kolik lidí na světě mluví německy i jak je němčina spjata s historií českého národa. Zamysleli se společně, jak se co nejefektivněji jazyk učit. Hravou formou zvládli krátké úvodní seznamovací fráze. Uvědomili si, že znají velké množství slov, která jsou podobná českým. Nakonec si s Mathiasem zazpívali a zatančili na německou písničku. Děti se velice dobře zapojily, a i ti, kteří se rozhodli pro studium ruského jazyka, byli jistě nadšeni.

Při velkém počtu německých firem u nás a při otevřeném pracovním trhu v německy mluvících zemích je pochopitelné, že naše škola tento cizí jazyk ve svém školním vzdělávacím programu nabízí a pro výuku má kvalitní pedagogy.

 

Mgr. Jolana Winklerová