Žákovský parlament

Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Vyjadřuje mimo jiné naši sounáležitost ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Prostřednictvím žákovského parlamentu máme možnost vyjadřovat své názory k záležitostem školy a zároveň přebírat svůj díl odpovědnosti za každodenní život školy.

Činnost našeho školního parlamentu přispívá ke zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli, poskytuje zázemí pro vyslovení názorů a námětů dětí ve vztahu k vedení školy, zapojuje žáky do bližší spolupráce s vyučujícími, vedením školy i různými organizacemi.

Úkolem žákovského parlamentu je naučit žáky přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy, vychovávat žáky k odpovědnému životu v demokratické společnosti a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení.

Členy žákovského parlamentu jsou děti – osobnosti, které bez problémů jednají s vedením školy, umí se spolehnout samy na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi a o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů. Žákovský parlament prosazuje ve své činnosti slušnost, vstřícnost a toleranci při vzájemné komunikaci.

Činnost, cíle a zásady fungování žákovského parlamentu