Kariérový poradce

pro ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 a její elokované pracoviště na ZŠ Masarykova 4, Mohelnice.

Kariérový poradce:   Mgr. Adéla Tilcerová     tilcerova@zsmlynska.cz

 

 

 

Náplň práce kariérového poradce:

  • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče
  • informuje o studijních možnostech, zpracovává agendu zpracování a včasného odeslání přihlášek ke studiu
  • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
  • organizuje schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci
  • zpracovává přehledy o přijetí žáků
  • organizuje akce zaměřené k volbě povolání

Přijímací řízení

 

VLÁDA ODSOUHLASILA DIGITALIZACI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ

Český jazyk a literatura – specifikace požadavků

Matematika – specifikace požadavků

Termíny konání JPZ 2023-2024

Gymnázium Jeseník

Moravská SŠ Olomouc – přípravné kurzy

Moravská SŠ Olomouc

SŠ se sportovním zaměřením

VOŠ a SPŠ Šumperk – výtvarné obory