Realizované 3. osobou

Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj

Naše škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ spolufinancovaného Evropskou unií. Cílem projektu je poskytnout školám i pedagogům potřebnou podporu… » Zobrazit příspěvek

Nabídka doučování

Na naší škole je možno navštěvovat   odpolední doučování žáků 1. i 2. stupně  z českého jazyka, matematiky a jiných předmětů (přírodopis, zeměpis…). Doučování bude vést speciální pedagožka pracující na naší škole. Podle… » Zobrazit příspěvek

Návštěva MVE Pastviny v rámci projektu Výzva 44 P18

Dne 14.5.2015 využily členové kroužku Mladých programátorů NC strojů a další žáci možnosti zúčastnit se exkurze na MVE Pastviny. Prošli jsme vnitřkem hráze a s odborným výkladem pracovníka MVE si prohlédli… » Zobrazit příspěvek

Projekt „VÝZVA 44 P18“ pokračuje dalšími aktivitami

Naše základní škola pokračuje v partnerském projektu „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI“ – „VÝZVA 44 P18“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se SŠTZ Mohelnice. Naše… » Zobrazit příspěvek

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Naše škola byla podle stratifikačního klíče vybrána do projektu ESF k ověřování katalogů podpůrných opatření pro žáky s mentálním postižením… » Zobrazit příspěvek

Projekt SŠTZ pokračuje

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30…. » Zobrazit příspěvek

Projekt SŠTZ a SPŠE v Mohelnici

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30…. » Zobrazit příspěvek

Začínáme projekt Epidemie obezity – společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence

Na základě navázané spolupráce naší školy s Katedrou antropologie a zdravovědy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsme se společně rozhodli zapojit do projektu Epidemie obezity. Cílem projektu je… » Zobrazit příspěvek

Přátelé z Radlinu

Výměnný pobyt Dne 10., 11. a 12. května vyrazili žáci 6. – 8. ročníku spolu s pedagogickým doprovodem na třídenní pobyt do spřáteleného polského města Radlinu. Zde byl pro všechny připraven… » Zobrazit příspěvek

Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0028 Cíl… » Zobrazit příspěvek

Archiv příspěvků sekce Realizované 3. osobou