Ukončené projekty

Ochrana člověka za mimořádných situací na 1. stupni

24.6.2013     Irena Pobucká     zpět do sekce Ukončené projekty

Žáci 1. stupně naší školy se koncem června zúčastnili několika akcí spojených s Ochranou člověka za mimořádných událostí. Součástí tohoto projektu byly ukázky práce hasičů, vojáků a zhlédnutí prezentace činností Integrovaného záchranného systému pod záštitou města na náměstí Svobody 20. června.
Děti 2.tříd se interaktivně i prakticky seznámily s požární prevencí, naučily se, jak se mají chovat v krizových situacích. Za výborné znalosti byly odměněny sladkostmi i drobnými předměty.
Součástí projektu byly také ukázky práce vojáků v terénu zaměřené na vhodné maskování v různých typech prostředí, polní výbavy, druhů zbraní, ale především základní zásady sebeobrany, z nichž některé si mohly děti vyzkoušet sami.Součástí besedy byly také ukázky topografie, práce s mapou v terénu, orientace na mapě a práce s kompasem.
Na závěr projektu jsme využili přehlídky Integrovaného záchranného systému 20. června na náměstí Svobody a zhlédli ukázky výcviku psů, zadržení pachatele, činnost hasičů. Starší žáci využili možnosti vyzkoušet si pocit sezení v autě „ s hlavou dolů“ jako simulace autonehody s převrácením auta na střechu a pocit prudkého nárazu při připoutání na simulátor nárazu ve 30 kilometrové rychlosti. Mladší žáci okusili práci policie s ochranným štítem, prohlédli si vybavení policejních aut a využili stánku s pracovníky dopravní policie, kde si vyzkoušeli testy z pravidel silničního provozu a znalosti dopravních značek.
V průběhu realizace projektu se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací a rad, se zájmem sledovali průběh všech činností a nebáli se klást zajímavé otázky. Podle jejich zájmu lze usoudit, že by mohla činnost hasičů či policie být u mnohých i jejich budoucím povoláním.

M.Horáková,I.Pobucká