Školní poradenské pracoviště

Školní Poradenské Pracoviště 2022_2023

 

 

Preventivní_Program_Školy_2022_2023

Školní preventivní strategie_2022_2027

 

KRIZOVÉ PLÁNY ŠKOLY

KP_Kyberšikana_fin

KP_Návykové látky_fin

KP_PoruchyPříjmuPotravy_fin

KP_Sebepoškozování_fin

KP_Sebevražedné_jednání_fin

KP_syndrom CAN_fin

KP_Šikana_fin

KP_Úmrtí_v_rodině_fin

KP_Záškoláctví_fin