Školní poradenské pracoviště

Školní Poradenské Pracoviště 2021_2022 

 

KRIZOVÉ PLÁNY ŠKOLY

KP_Kyberšikana_fin

KP_Návykové látky_fin

KP_PoruchyPříjmuPotravy_fin

KP_Sebepoškozování_fin

KP_Sebevražedné_jednání_fin

KP_syndrom CAN_fin

KP_Šikana_fin

KP_Úmrtí_v_rodině_fin

KP_Záškoláctví_fin