Školní poradenské pracoviště

Program Školního Poradenského Pracoviště 2022_2023

 

 

Preventivní_Program_Školy_2022_2023

Školní preventivní strategie_2022_2027

Program školy proti šikanování_2022_2023

Strategie_školní_neúspěšnost_2022_2023

 

KRIZOVÉ PLÁNY ŠKOLY

KP_PoruchyPříjmuPotravy_fin

KP_Sebepoškozování_fin

KP_Sebevražedné_jednání_fin

KP_Úmrtí_v_rodině_fin

 

Další krizové plány (šikana, kyberšikana, návykové látky, záškoláctví, syndrom CAN) jsou k nahlédnutí ve škole.