Školská rada

Školská rada

Dle § 167,168 Zákona 561/2004 Sb. byla dne 13.12.2005 zřízena Školská rada jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům i zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy (schvaluje důležité dokumenty školy, dává podněty ředitelce školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy…).

Zvolení členové školské rady:

  • Za zřizovatele: Kubíčková Jana, Bc. Krylová Jana
  • Za rodiče: Rozsypal Tomáš, Kuba Petr
  • Za pedag. pracovníky: Mgr. Čepová Dagmar, Mgr. Horký Milan