Formuláře ke stažení

Na této stránce si můžete stáhnout veškeré potřebné formuláře:

Žádost o přestup žáka

Plnění-šk.docházky-v-zahraniční-škole (1)

Žádost o povolení 10.roku šk. docházky

Žádost zák. zástupců o přeřazení žáka

Žádost zák. zástupců o slovní hodnocení

Žádost zák. zástupců o uvolnění žáka z vyučování

Žádost zák.zástupců o uvolnění z výuky předmětu

Žádost zák.zástupců žáka o IVP

Žádost o zařazení žáka do výuky češtiny jako 2.jazyka

Žádost o odklad pro šk.r. 2024-25