Ukončené projekty

Po stopách historie města Mohelnice

19.6.2013     Irena Pobucká     zpět do sekce Ukončené projekty

V průběhu měsíce května se zapojili žáci prvního stupně naší školy do realizace společného projektu zaměřeného na získání nových informací z historie naší obce s ohledem na slavné rodáky obce.

V úvodu projektu si žáci připomněli jak vypadá znak naší obce, jeho význam i dobu vzniku. Zabloudili jsme do nejstarší historie, do doby kamenné a zjistili jsme stopy prvního osídlení našeho města, které se odhaduje až na 40 000 let. Zajímavé bylo pro žáky zjištění o původu názvu obce – vody tekoucí mezi mohylami. Prošli jsme společně dlouhou historií naší obce od jejího vzniku až po současnost a zjistili spoustu zajímavých i překvapivých informací.
Děti se tak dozvěděly o vzniku městského opevnění, které bylo poprvé vystavěno se svolením krále Jana Lucemburského. Přečetli si informace o 16. století, období neobvyklého ekonomického rozmachu a vzniku celé řady řemesel zejména díky svým slavným rodákům arcibiskupům Antonínu Brusovi a Martinu Medkovi, kteří rozkvět rodného města podporovali. Seznámili se i se situacemi, které život obyvatel města a jeho rozkvět sužoval ať vlivem válek nebo morové epidemie v 18. století, díky které zemřelo na 300 obyvatel obce a na náměstí nám tuto tragédii připomíná jako památka na zemřelé morový sloup. Zrušením poddanství vzniká v 19. století v Mohelnici řada průmyslových podniků. Z jedné z nich, firmy Doczekal , se vyvinul dnešní závod Siemens. Jako žáci základní školy jsme s překvapením zjistili, že roku 1918 byla v našem městě otevřena první česká škola, která bude za pár let slavit 100 let svého vzniku.

V další části projektu jsme se zaměřili na slavné rodáky našeho města z nichž některé nám připomínají i pamětní desky. Dozvěděli jsme se tak o Edmundu Reitterovi, světově proslulém entomologovi, MUDr. Emanueli Kusém, průkopníku medicíny v boji proti epidemiím, Karlu Penkovi, antropologovi či Juda Tadeáši Supperovi, významném barokním malíři. Nejmladší žáci se zaměřili na žijící rodačku města Marii Motlovou, známou etnografku a spisovatelku pro děti a nahlédli do jejích knih.

Závěrem starší žáci řešili vědomostní kvíz na interaktivní tabuli z údajů, které se v průběhu realizace projektu dozvěděli. Mladší žáci nahlédli do mapy Mikroregionu Mohelnice, aby se seznámili s obcemi a jejich znaky a dozvěděli se o zajímavých stavbách a místech, které se v našem okolí vyskytují.

Navštivte i vy místa v našem městě na které dýchá historie a život našich předků a pokuste se také svými činy zapsat do historie rodného města.

Mgr. Irena Pobucká