Ukončené projekty

Projekt Vánoce v Evropě s mezinárodní účastí

22.1.2013     Irena Pobucká     zpět do sekce Ukončené projekty

V listopadu minulého roku jste se na tomto místě mohli dočíst o první fázi eTwinningového projektu Christmas around Europe, do kterého se zapojili žáci 1. stupně na Masarykově ulici. V té době již putovala naše vánoční přáníčka do 10 států Evropy. Během prosince jsme se téměř každý den radovali z vlastnoručně vyrobených přání od našich vzdálených kamarádů.

Se zájmem jsme se pustili do dalších úkolů. Žáci 5. A připravili podklady pro prezentaci „Vánoce v České republice“, aby se s našimi vánočními tradicemi mohliseznámit žáci a učitelé v ostatních státech. V rámci klubu angličtiny jsme se pokusili spojit prostřednictvím Skype se školou v Makedonii a Řecku a uskutečnit předvánoční videokonferenci. Bohužel nás trochu zlobila technika. Navzájem jsme se viděli, ale problém byl s kvalitou zvuku. Prohlédli jsme si a přeložili z angličtiny prezentace z ostatních zemí. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, které jsme si nemohli nechat jen pro sebe. Pro mladší spolužáky jsme si přichystali ukázku podobných, ale i velmi rozdílných vánočních zvyků napříč Evropou. Víte, co zdobili Řekové v minulosti místo vánočního stromku? Co je to Den střízlíků a dámské Vánoce v Irsku nebo Koledica v Makedonii? Kolik chodů mají ke štědrovečerní večeři v Polsku a Litvě, kterému našemu jídlu se podobá litevské Kučiakai a proč musí Španělé sníst 12 bobulí hroznového vína o půlnoci 31.12.? A hádejte, kolik Santů nosí dárky islandským dětem. My už to víme.

Dalším zajímavým úkolem bylo nahrát na videozáznam českou a anglickou koledu či vánoční píseň. Vybrali jsme oblíbenou koledu Jak jsi krásné neviňátko, kterou zpívají všechny děti z 1.-5.třídy.Páťáci ještě přidali Lennonovu So this is Christmas . Samozřejmě jsme ohodnotili pěvecké a hudební výkony z ostatních zemí.

Prezentace ,videonahrávky, fotodokumentaci a další zajímavosti naleznete na adresách
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p89476 a https://sites.google.com/site/christmasaroundeurope/

Předpokládám, že mezinárodní spolupráce v rámci eTwinningu, kterou jsme účastí v tomto projektu úspěšně zahájili, bude pokračovat dalšími akcemi.

Hana Wiesnerová