Metodik prevence

pro ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 a její elokované pracoviště na ZŠ Masarykova 4, Mohelnice.

Metodička prevence : Mgr. Jana Rozsypalová    rozsypalova@zsmlynska.cz

 

 

Náplň práce:

 • koordinuje přípravu a realizaci minimálního preventivního programu školy
 • sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě
 • monitoruje projevy sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • spolupracuje při zajišťování besed , přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytuje informační a metodické materiály
 • aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence
 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 • koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy

 

Doporučení a tipy pro rodiče/zákonné zástupce k problematice rizikového chování

💻 Jak řešit závislost dítěte na počítači či mobilu

💻 E-bezpečí: poradna

 

👁️ Vzkazy na těle    

👁️ Videa od Linky bezpečí – k tématu sebepoškozování

 

🥊 Centrum Locika – k tématu domácího násilí

 

🫦 Centrum Anabell – k tématu poruch příjmu potravy

 

⚧️ sbarvouven.cz – k tématu transgender

 

Užitečné aplikace

Nepanikař – první pomoc při psychických potížích

Calmio – relaxace + meditace

 

Zajímavé podcasty, pořady

Na tenké lince – podcast Linky bezpečí o různých těžkostech a jejich řešení

Jirka vysvětluje věci – zajímavosti z různých oblastí, včetně rizikového chování, založené na faktech

Houpačky – rodičovský podcast o různých tématech výchovy

 

Ke stažení

Aktuální krizové plány školy 👇

KP_Úmrtí_v_rodině_fin

KP_Sebevražedné_jednání_fin

KP_Sebepoškozování_fin

KP_PoruchyPříjmuPotravy_fin

 

Další krizové plány (šikana, kyberšikana, návykové látky, syndrom CAN, záškoláctví) jsou k nahlédnutí ve škole.