Realizované 3. osobou

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

21.11.2014     Karla Theimrová     zpět do sekce Realizované 3. osobou

Název projektu: Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003

Naše škola byla podle stratifikačního klíče vybrána do projektu ESF k ověřování katalogů podpůrných opatření pro žáky s mentálním postižením či s  oslabením kognitivních funkcí a účastní se jako oponent  ověřování tohoto katalogu.

Dne 27. srpna schválila Vláda ČR návrh novely školského zákona, který kromě jiného mění

přístup ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Opouští „třídění“ žáků podle příčiny vzniku znevýhodnění (zdravotní postižení, znevýhodnění a sociální znevýhodnění) a zavádí systém podpůrných opatření jako prostředku konkrétní a adresné podpory každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

V rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, který realizuje Univerzita Palackého ve spolupráci se vzdělávacím program Varianty společnosti Člověk v tísni, zpracoval tým 125 autorů s bohatou, převážně poradenskou nebo přímou pedagogickou praxí Katalog podpůrných opatření. Jedná se o praktický manuál pro učitele podávající konkrétní návody, jak postupovat při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, jak upravovat vzdělávání těchto žáků v souladu s jejich potřebami, ale i potřebami třídních kolektivů, jichž jsou členy.

Katalog podpůrných opatření (PO) má obecnou část a 7 dalších částí zaměřených na popis podpůrných opatření pro šest „základních“ zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušení komunikační schopnosti a poruchy autistického spektra a samostatná část pro žáky se sociálním znevýhodněním. Materiál nabízí více než 500 karet podpůrných opatření pro přímou práci se žáky. Každá karta je rozpracována podle míry znevýhodnění žáka – v případě potřeby až do zákonem stanovených pěti stupňů podpory.