Probíhající projekty

Projekt SŠTZ pokračuje

7.4.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Probíhající projekty

logo-3

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015
Naše základní škola je partnerem projektu „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje.
Naše škola je zapojena konkrétně do úseku „Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol“.
V rámci realizace spolupráce je naše škola zapojená do volnočasové aktivity – kroužku „Mladý programátor NC strojů“. Žáci získají základní znalosti z technického kreslení, kreslení v CAD programech na PC a následně přejdou k samotnému programování.
Dále jsme zapojeni do programu sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku našich žáků. Žáci se účastní výuky v počítačové učebně, v odborných učebnách pro výuku oboru elektrikář – zapojování elektrických zařízení na panelech, sestavování elektronických obvodů, kreslení v CAD programu v učebně NC strojů.
Odborný garant spolupráce Mgr. Zdeněk Faltýnek