Probíhající projekty

Projekt SŠTZ a SPŠE v Mohelnici

13.3.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Probíhající projekty

logo-3

Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

 

Naše  základní škola  je  partnerem  projektu  „PODPORA  TECHNICKÉHO  A  PŘÍRODOVĚDNÉHO  VZDĚLÁVÁNÍ  V  OLOMOUCKÉM  KRAJI“ podpořeného  z  Operačního  programu  Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost.

Cílem  projektu je investiční, neinvestiční  a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje.

Naše škola je zapojena konkrétně do úseku „Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol“.

V rámci realizace spolupráce je naše škola zapojená do volnočasové aktivity – kroužku „Mladý programátor NC strojů“. Žáci získají základní znalosti z technického kreslení, kreslení v CAD programech na PC a následně přejdou k samotnému programování.

Dále jsme zapojeni do programu sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku našich žáků. Žáci se účastní výuky v počítačové učebně, v odborných učebnách pro výuku oboru elektrikář – zapojování elektrických zařízení na panelech, sestavování elektronických obvodů, kreslení v CAD programu v učebně NC strojů.

Od měsíce října se žáci 2.st. ( 6. – 9. roč.) naší školy také účastní v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji na SPŠE v Mohelnici pravidelné výuky a kroužků elektroniky a robotiky.

Při těchto aktivitách si žáci postupně rozšíří své znalosti a dovednosti z oblasti fyziky a elektroniky.

Odborný garant spolupráce Mgr. Zdeněk Faltýnek a Mgr. Milan Gazda