Probíhající projekty

Začínáme projekt Epidemie obezity – společný problém: předávání znalostí, vzdělávání, prevence

9.10.2013     Renáta Formánková     zpět do sekce Probíhající projekty

Na základě navázané spolupráce naší školy s Katedrou antropologie a zdravovědy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsme se společně rozhodli zapojit do projektu Epidemie obezity.

Cílem projektu je sledovat tělesný a zdravotní stav dětí a mládeže, jejich životní styl,  podporovat  jejich zdravý vývoj.

Výzkum spočívá ve zjištění základních parametrů dětí, například tělesné výšky, hmotnosti, obvodu pasu, boků apod.Výsledky budou použity k vypracování růstových norem, které pak slouží dětským lékařům a specialistům jako pomůcka při sledování přiměřeného růstu a vývoje dítěte.

Měření budou doplněna dotazníky pro děti a rodiče, které se týkají denního režimu a stravovacích návyků. V rámci projektu bude pro děti organizován projektový den zaměřený na pohybovou aktivitu a zdravou výživu a na závěr bude pro rodiče realizována přednáška o výsledcích výzkumu na naší škole.

Měření se uskuteční pouze na základě písemného souhlasu rodičů. Bližší informace a dotazníky  k vyjádření souhlasu, popřípadě nesouhlasu, získají rodiče od třídních učitelů na třídních schůzkách.