Priority školy

 • Využití informačních a komunikačních technologií,učebny s interaktivním zařízením (moderní výukový software, interaktivní výukové programy a učebnice)
 •  Modernizace podmínek pro výuku cizích jazyků (multimediální jazykové učebny)
 •  Práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 •  Dobré podmínky pro sportovní aktivity (4 tělocvičny, 2 hřiště, kluziště)
 •  Projektové vyučování v modernizaci výuky
 •  Pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků v činnosti ŠD a ŠK
 •  Využívání vlastní školní chaty na Moravském Karlově (lyžařské kurzy, letní tábor, pobyty v přírodě)
 •  Práce s talentovanými žáky (účast v soutěžích, činnost kroužků)
 •  Volba povolání a přijímací řízení (kariérové poradenství, burzy středních škol,případně činnost školního psychologa,testy Scio, Cermat)
 •  Modernizace prostor školy (rekonstrukce a úpravy budov, školní jídelny, výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, kamerový systém v šatnách, šatní skříňky pro žáky, relaxační a čtenářské koutky…)
 •  Získávání nadstandardních finančních zdrojů pro zlepšení vybavení i modernizaci výuky z evropských fondů