ŠVP

Motivační název školního vzdělávacího programu „MLÝNEK“ byl utvořen z počátečních písmen oblastí, na které se škola zaměřuje :

Výrazně pozitivním poznatkem jsou inovační metody a formy práce (skupinová práce, činnostní učení, projektové vyučování, dramatická výchova, didaktické hry, soutěže, besedy, výstavy, poznávací výlety, ozdravné pobyty v přírodě, kulturní vystoupení a další aktivity výchovně vzdělávacího procesu.)

Ke stažení:

ŠVP Mlýnek 

Učební plány

Učební plány jsou součástí ŠVP.