Školní psycholog

Školní psycholožka: PhDr. Markéta Tüdösová
kontakt: tudosova@zsmlynska.cz; tel. 583 401 631
Na škole přítomna Út (8:00 – 16:00), St (8:00 – 12:30), Čt (8:00 – 16:00). V jiných časech dle potřeby a domluvy.

Na konzultacích je lépe se předem domluvit telefonicky (volat ve výše psaných dnech a hodinách), e-mailem nebo osobně.
Školní psycholožka v rámci své náplně práce také mapuje vztahy v třídních kolektivech, výstupy jsou k dispozici třídním učitelům, zákonným zástupcům i žákům a na jejich základě vstupuje s korektivními aktivitami do jednotlivých tříd. Zúčastňuje se také dalších aktivit školy s cílem podpořit jejich preventivní a psychohygienický aspekt.