Školní projekty

Hajný je lesa pán

19.11.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Ve středu 15. 11. jsme v naší škole přivítali, v rámci spolupráce s MŠ, děti – předškoláky z MŠ Na Zámečku. Jako každý rok na podzim jsme si pro ně připravili krátký program, tentokrát s názvem Hajný je lesa pán. Děti si mohly prohlédnout jednotlivé třídy 1. stupně, které se proměnily na stanoviště k plnění úkolů. Pro mnohé bylo jistě překvapením setkání s opravdovým myslivcem, který děti velmi poutavě a zábavnou formou seznámil se svou lesní činností, vyprávěl o zajímavostech ze života zvířat. Na dalších stanovištích se děti věnovaly tvořivé a hudebně-pohybové činnosti. V tělocvičně, která se pro tento den proměnila na lesní paseku, děti skákaly přes pařezy, hledaly zakutálené kaštany, házely šiškou a vesele pobíhaly po lese.

Velkým poděkováním všem byly radostné úsměvy na dětských tvářích.

Mgr. Renáta Formánková