Školní projekty

Bádáme a hodnotíme

19.3.2024     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

V hodinách dějepisu se žáci 6. ročníku zapojují do dílčích projektů, v nichž jsou uplatněny principy badatelské výuky. Přinášíme ukázky některých z nich.

V úvodu do starověku, na základě práce s textem a tabletem (úniková hra), vytvářeli ve skupinkách vlastní starověkou civilizaci, která nesla jimi vybrané znaky. Při poznávání starověké Mezopotámie jsme si připodobnili, jak náročné tehdy mohlo být psaní klínovým písmem na hliněné destičky. Nejvíce však žáky zaujal proces mumifikace, který jsme si vyzkoušeli „naživo“. Předmětem mumifikace se staly jablka a pomeranče. Žáci je zavřeli/zavázali do směsice jedlé sody a soli. Po třech týdnech jsme zkoumali výsledek procesu. Posuďte sami, jak se našim dětem v hodinách daří.

 Kristýna Šmakalová