Školní družina a klub

Podzimní čas ve ŠD

12.12.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Na společnou plavbu jsme vypluli 4. září v námořnickém stylu a započali tím nové dobrodružství. Zatímco prvňáčci se seznamovali mezi sebou i s prostředím školní družiny, druháčci, třeťáci a čtvrťáci už objevovali, co je v družinách nového.

Užívali jsme si krásného počasí venku, zejména na školním hřišti. Nechyběly ani procházky do přírody a po okolí školy, při kterých měly děti možnost pozorovat přírodu na podzim. Padání listí, jejich barevnost a změny počasí.

Nádherné barvy, které jsou typické pro toto období se nám staly inspirací i k výtvarnému a kreativnímu tvoření. Také jsme si hodně povídali a plnili úkoly nejen k podzimním tématům jako je například ovoce, zelenina, zvířátka v lese, halloween, sv. Martin. Mimo to ve školních družinách proběhla například sbírka pro opuštěné kočičky, bubnovačka, halloweenské odpoledne.

Pojďte se ohlédnout za podzimem ještě jednou společně s námi! Více fotografií i informací o školní družině najdete na novém družinovém webu. Odkaz najdete v sekci zařízení školy – školní družina a klub – přímo pod nadpisem je odkaz s názvem web školní družiny.

Za kolektiv školní družiny M. Sedlaříková