Ceny a objednávky

Cena oběda platná od 1. 3. 2023

žáci 7-10 let 37,- Kč
žáci 11-14 let 41,- Kč
žáci nad 15 let 46,- Kč

Cena oběda v době nemoci a prázdnin (platí se režijní náklady 41,- Kč)

 

žáci 7-10 let 78,- Kč
žáci 11-14 let 82,- Kč
žáci nad 15 let 87,- Kč
cizí strávníci 87,- Kč

Tuto cenu platí strávník také při neodhlášení oběda – viz odstavec přihlašování a odhlašování obědů

 

Placení obědů

V hotovosti ve školní jídelně ve stanovené dny a hodiny vždy koncem měsíce.

Bezhotovostně (sporožiro, běžné účty), při placení touto formou je třeba vyřídit si inkasní příkaz.

Číslo účtu školní jídelny ZŠ je 200 36-190 223 6359/0800. Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka (vpravo vedle jména na tištěném dokladu o zaplacení stravy). Platba se provádí zpětně dle skutečně odebraných obědů.

První platba je placena předem a hotově formou zálohy následovně

žáci 7-10 let   800,- Kč
žáci 11-14 let 1000,- Kč
žáci nad 15 let 1200,- Kč
cizí strávníci 1800,- Kč
zaměstnanci   700,- Kč

Strávníci, kteří provádějí úhradu bezhotovostně mají obědy automaticky nahlášeny na celý měsíc dopředu bez hlavních, podzimních, vánočních, pololetních a jarních prázdnin.

Přihlašování a odhlašování obědů

Provádí se osobně nebo telefonicky na čísle 583 433 761 u vedoucí školní jídelny den předem do 12 hodin, ve výjimečných případech (náhlá nemoc) do 7.30 hod. tentýž den. Nově lze přihlásit nebo odhlásit oběd i elektronicky, na adrese : www.strava.cz. Pro přihlášení se informujte ve ŠJ.

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců v době jejich pobytu ve škole. V první den nemoci lze oběd odhlásit nebo vyzvednout do jídlonosiče bez režijního poplatku. V další dny musí strávník doplatit režijní náklady ve výši 41,–Kč za každý oběd. Totéž platí o stravování v prázdniny.

Objednávání a odběr obědů

Naše jídelna připravuje jednu polévka a dva druhy hlavních jídel. Každý přihlášený strávník má automaticky nahlášený oběd č.1. Oběd č.2 se objednává dva dny předem pomocí čipu (nebo karty) u snímače v jídelně.

Na odběr stravy použije strávník rovněž čip nebo kartu, které si zakoupí při placení obědů.

  • Cena čipu je 140,–Kč,po ukončení stravování a jeho vrácení se vyplácí 100,–Kč.
  • Karty se nepoužívají. (Cena karty je 40,–Kč a nevrací se. )