Aktuality

Zápis do 1. tříd

14.3.2024     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Ředitel Základní školy Mohelnice, Mlýnská 1 vyhlašuje zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zápis dětí do 1. třídy základních škol (děti narozené do 31. 8. 2018 a děti, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka) se koná:

ZÁPIS: 10. a 11. dubna 2024 vždy od 12:00 do 16:00 hodin

na Základní škole Mohelnice, Mlýnská 1

                           – budova na ul. Mlýnská 1

                           – budova na ul. Masarykova 30

Zákonný zástupce žáka má právo si vybrat školní zařízení dle svého rozhodnutí.

K zápisu si nezapomeňte vzít:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. doporučení, pokud žádáte o odklad (viz níže)

Elektronická přihláška

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i žádost o odklad je možno vyplnit online a odeslat s předstihem na tomto odkazu: elektronická přihláška  /spuštěno od pondělí 26. března/

Po vyplnění několika základních údajů (výběr budovy školy provedete v kolonce „zaměření“ )  bude do Vaší emailové schránky odeslána Žádost o přijetí, popř. Žádost o odklad školní docházky. Jejich vyplněním a odesláním na adresu zapis@zsmlynska.cz zkrátíte čas, který bychom strávili vyplňováním údajů v den zápisu – společně pak jen ověříme důležité údaje a doplníme nezbytné podpisy.

Odeslání online žádosti a zápisového lístku není povinné, všechny dokumenty je možno vyplnit i na místě před samotným zápisem.

Odklad školní docházky:

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě těchto dokumentů:

– písemné žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky podané u zápisu s žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání: žádost o odklad

– doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) 

– posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost. 

Doporučení poradny a posudek lékaře lze doručit k žádosti dodatečně do 17. 5. 2024.

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2024/2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2018 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2019 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Další informace je možné získat:  tel. 583 401 620, kyselakova@zsmlynska.cz