Aktuality

Zápis do 1. tříd

17.3.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Ředitel Základní školy Mohelnice, Mlýnská 1 vyhlašuje zápis dětí do prvních tříd  pro školní rok 2022/2023.

Zápis dětí do 1. třídy základních škol (děti narozené do 31. 8. 2016 a děti, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka) se koná:

12. a 13. dubna 2022 vždy od 12 do 16 hodin

na Základní škole Mohelnice, Mlýnská 1

                            – budova na ul, Mlýnská 1

                           – budova na ul. Masarykova 4.

K zápisu donesou rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, souhlas se zpracováním osobních údajů žáka i žádost o odklad je možné stáhnout dole v příloze a přinést k zápisu již vyplněné.

Odklad školní docházky:

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané u zápisu s žádostí o přijetí a doložené:

– doporučením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) 

– posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa – pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost. 

Doporučení poradny a posudek lékaře  lze doručit  k žádosti dodatečně do 15.5.2022.

Možnost nastoupit do 1. třídy pro pětileté děti:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června 2023, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2022/2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2016 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení .

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2017  jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Další informace je možné získat:  tel. 583 401 620, theimrova@zsmlynska.cz.