Aktuality

Zápis do 1. tříd

24.2.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Ředitelství ZŠ Mohelnice, Mlýnská 1 oznamuje, že 12. dubna a 13. dubna 2022 vždy od 12 do 16 hodin se koná na obou budovách školy – na Mlýnské i na Masarykově ulici zápis do 1. tříd.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy, a přinesou s sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Při zhoršení epidemiologické situace proběhnou zápisy formou on-line. Pokyny naleznete na  stránkách školy /www. zsmlynska.cz/. Pokud se zákonní zástupci nebudou moci dostavit do školy v uvedených termínech, je možné domluvit náhradní termín zápisu s vedením školy individuálně /tel. 583 401 620/.