Aktuality

Zápis dětí do 1. tříd

18.3.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Ředitelé základních škol v Mohelnici vyhlašují

Z Á P I S

dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2021/2022

Ředitelé základních škol v Mohelnici v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje termín a místo pro zápis dětí do první třídy.

Zápis dětí do 1. třídy základních škol (děti narozené do 31. 8. 2015 a děti, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka) se koná ve dnech:

Od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021

K zápisu dodají rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  a kopii rodného listu dítěte.

Zápis bude probíhat na těchto školách:

Základní škola, ul. Vodní 27, Mohelnice

Pro ulice: Nádražní, Na Příkopech, Na Zámečku, Nová, Pionýrů, Příčná, Spartakiádní, Stanislavova, Staškova, Vodní , Za Penzionem, 1. Máje, Lidická, Za Stadionem

Základní škola, ul. Mlýnská 1, Mohelnice

                                  ul. Masarykova 4, Mohelnice

Pro obce: Křemačov, Řepová, Podolí, Újezd, Libivá

Pro ulice: Boženy Němcové, Masarykova, Horní Krčmy, Dolní Krčmy, Olomoucká, Jižní, nám. Kosmonautů, U Brány, Nerudova, Okružní, Zábřežská, Sportovní, Hradební, Mlýnská, Mírovka, Západní, Havlíčkovo nám.

Při žádosti o odklad povinné školní docházky rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) doloží k písemné žádosti doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a současně doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a to nejpozději do 15. 6. 2021 ředitelství základní školy.