Aktuality

Základní pokyny k výuce žáků 2. stupně

28.5.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Od 8. června 2020 je umožněn dobrovolný nástup žákům 2. stupně na výuku; po přihlášení se jejich docházka považuje za povinnou, nepřítomnost bude evidována a musí být řádně do tří dnů zákonnými zástupci omluvena.

Přijetí dítěte do školní skupiny je podmíněno odevzdáním přihlášky k docházce (do čtvrtka 4.6.2020 do 10:00) a čestného prohlášení při prvním vstupu do školy, které je níže k dispozici ke stažení .

Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Při naplnění skupiny 15 žáky lze další žáky z organizačních důvodů odmítnout. Při zařazení žáků do skupiny bude zohledněn termín přihlášení.

Výuka bude probíhat ve dnech úterý a čtvrtek vždy od 8:00 do 12:30 podle rozvrhu tříd. Do rozvrhu bude zařazena třídnická hodina a konzultace v hlavních předmětech.

První den výuky je tedy úterý 9.6.2020, ukončení výuky bude ve čtvrtek 25.6.2020.

Začátek výuky bude tedy v 8:00. Příchod žáků do školy bude v době od 7:40 do 8:00 průběžně. Doprovod žáků (rodiče) mají vstup do budovy školy zakázán. Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě zvýšené teploty žák nebude do výuky zařazen, rodiče budou bezprostředně informováni. Žáci po příchodu do školy půjdou přes šatny do svých tříd, kde si je převezme vyučující.  Žáci musí dodržovat při přesunech a v šatnách rozestupy minimálně 1,5 m. Ukončení výuky ve 12:30.

Žáci musí dodržovat veškeré hygienické požadavky (vybavení 2 rouškami a sáčkem na jejich odložení…), pokud opakovaně poruší pokyny zaměstnanců školy, budou z výuky vyloučeni. Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku.

V případě, že při výuce nepoužívali roušky, je nutné před opuštěním třídy po celou dobu pobytu mimo třídu je nosit.

Při používání toalet, před každým jídlem a po každém vzdělávacím bloku je nutno provést dezinfekci mýdlem a použít jednorázové papírové ručníky. Je vhodné použít i dezinfekci rukou, dezinfekční prostředky jsou umístěny ve třídě a na         WC.

Přítomnost žáků v budově školy před a po skončení výuky dané rozpisem je zakázána.

Obědy pro žáky se musí objednat ve školní jídelně. Na obědy půjdou v rámci výuky během poslední vyučovací hodiny s učitelem. Výdej obědů bude prováděn v souladu s metodickým pokynem MŠMT. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků nemoci Covid–19 nesmí vstoupit do školy, rodiče jsou povinni ihned nahlásit třídnímu učiteli.

Doporučujeme prostudovat aktualizovaný metodický pokyn MŠMT – Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020  a dodržovat základní hygienické požadavky zde uvedené.

                                                                                  Mgr. Marcela Vlasáková,

                                                                                         ředitelka školy