Aktuality

Základní pokyny k výuce žáků 1. – 5. ročníku

21.5.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Od 25. května 2020 je umožněn dobrovolný nástup těmto žákům na výuku; po přihlášení se jejich docházka považuje za povinnou, nepřítomnost bude evidována a musí být řádně do tří dnů zákonnými zástupci omluvena.

Přijetí dítěte do školní skupiny je podmíněno odevzdáním přihlášky k docházce (do 18.5.2020) a čestného prohlášení při prvním vstupu do školy, které je níže k dispozici ke stažení .

Výuka bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků, skupiny se nesmí měnit, případně setkávat, tyto skupiny zůstávají i na odpolední činnost.

Výuka bude probíhat každý pracovní den v týdnu, tj. pondělí – pátek podle rozvrhu tříd.  Začátek výuky v 8:00. Příchod žáků do školy bude v době od 7:20 do 8:00 průběžně. Doprovod žáků (rodiče) mají vstup do budovy školy zakázán. Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě zvýšené teploty žák nebude do výuky zařazen, rodiče budou bezprostředně informováni. Žáci po příchodu do školy půjdou přes šatny do svých tříd, kde si je převezme vyučující. V té samé třídě zůstávají žáci přihlášeni k odpolední části výuky. Žáci musí dodržovat při přesunech a v šatnách rozestupy minimálně 1,5m.

Ukončení dopolední výuky :  1. a 2. ročník v 11:45, třetí ročník ve 12:00, čtvrtý ročník ve 12:15, pátý ročník ve 12:30.

Žáci musí dodržovat veškeré hygienické požadavky (vybavení 2 rouškami a sáčkem na jejich odložení…), pokud opakovaně poruší pokyny zaměstnanců školy, budou z výuky vyloučeni. Při sejmutí roušky si ji každý žák ukládá do sáčku.

V případě, že při výuce nepoužívali roušky, je nutné před opuštěním třídy po celou dobu pobytu mimo třídu je nosit.

Při používání toalet, před každým jídlem a po každém vzdělávacím bloku je nutno provést dezinfekci mýdlem a použít jednorázové papírové ručníky. Je vhodné použít dezinfekci rukou, dezinfekční prostředky jsou umístěny ve třídě a na  WC.

Na odpolední část přihlášeni žáci přinesou vyplněnou přihlášku s odchody na každý den (viz příloha ke stažení). Žák ze školy odchází sám. Rodiče mohou čekat v domluvený čas před budovou školy.

Přítomnost žáků v budově školy před a po skončení výuky dané rozpisem je zakázána.

Obědy pro žáky se musí objednat ve školní jídelně. Na obědy půjdou v dopolední části se svým učitelem. Výdej bude umožněn v souladu s Metodikou MŠMT. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků nemoci Covid–19 nesmí vstoupit do školy, rodiče jsou povinni ihned nahlásit třídnímu učiteli.

Doporučujeme prostudovat Metodiku MŠMT – Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020  a dodržovat základní hygienické požadavky zde uvedené.

                                                                                  Mgr. Marcela Vlasáková,

                                                                                   ředitelka školy