Aktuality

Zájezd do Vídně

10.10.2018     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Dne 27.9.2018  absolvovali žáci naší školy z  jazykových skupin Nj a Rj  sedmých, osmých a devátých tříd zájezd do Vídně pod vedením p. učitelky Šmirgové a Indrstové. Zde měli možnost prohlédnout si historické centrum města, Hofburg – muzeum císařovny Sisi a císařské komnaty a pokochat se výhledem na hlavní město Rakouska z televizní věže.  Od průvodkyně, paní  Sorbiové, se dověděli řadu zajímavých informací z oblasti dějin, zeměpisných reálií a vyzkoušeli si také své lingvistické dovednosti v jazycích, které studují. Počasí nám přálo, a tak se zájezd líbil jak žákům, tak i pedagogickému doprovodu.

Mgr. Jana Šmirgová