Aktuality

Zahradní slavnost 2022

2.7.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V úterý 28. června jsme oslavili a zakončili letošní školní rok Zahradní slavností. Ředitel školy Mgr. Pavel Grünwald slavnost zahájil a ocenil žáky, kteří úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích. Celá akce se nesla v pirátském duchu a tak si přítomné děti mohly s piráty zatancovat i zasoutěžit na pirátské stezce. Žáci 1. stupně nacvičili  divadelní představení v angličtině a vystoupili s ním v jídelně školy. Se svým vystoupením se představili také  ukrajinští spolužáci. Se školou se rozloučili žáci 9. ročníků, kteří potom pasovali na budoucí deváťáky své mladší následovníky. Svoji celoroční práci předvedly děti z volnočasových kroužků a oddílů. Vystoupily mažoretky, taneční kroužky, zacvičili judisté, zazpíval Matěj Plšek, nechyběli skauti ani členové skupiny historického šermu. Svoji techniku předvedli hasiči z Lukavice,  obdivovat jsme mohli hady nebo sbírku mobilů, oblibu si získalo malování na obličej nebo fotokoutek. K tomu všemu patřilo výborné občerstvení, dobrá nálada a krásné počasí. Celou akci zakončila pirátská diskotéka.

Více fotografií naleznete na: https://www.zsmlynska.cz/o-skole/fotogalerie/nggallery/skolni-rok-2021-2022/zahradni-slavnost-vse-6-22