Aktuality

Zábavné dopoledne pro žáky okolních škol

12.4.2013     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V úterý dne 9.4. se žáci pátých tříd škol z okolí Mohelnice i někteří jejich mladší kamarádi měli možnost seznámit s naší školou, kam možná někteří z nich nastoupí po prázdninách do šestého ročníku. Rolí průvodců zábavným dopolednem se ujali deváťáci, kteří je nejdříve provedli celou budovou, předvedli odborné učebny, jídelnu i školní klub a družinu, kam se děti během dopoledne několikrát vrátily, aby využily přestávky pro hry a zábavu. Prohlídku zpestřila krátká návštěva ve třídách našich páťáků a hra na drumbeny, kterou si nakonec všichni měli možnost vyzkoušet. Členové dramatického kroužku pobavili malé návštěvníky osvědčenou popletenou pohádkou. Téma pohádek a pověstí provázelo i další hry i soutěže, ve kterých mohli ti nejšikovnější ukázat svoje znalosti, vybojovat si odměnu či získat titul pohádkového krále. Jak zábavná může být přírodověda si zkusili v přírodovědném A-Z kvízu, k pohádkovému tématu jsme se společně vrátili ještě při poznávání skutečné podoby a jmen zvířat z pohádek. V další části dopoledne nechybělo ani dovádění v tělocvičně, soutěže, zvládnutí cvičení na kruzích a zkouška odpalu a chytání při oblíbeném baseballu. Úterní dopoledne uteklo nezvykle rychle a nám nezbývá než doufat, že se u nás školákům líbilo a domů si odvezli jen příjemné zážitky.
Všem přejeme hezké jaro a „páťákům“ speciálně po prázdninách hodně štěstí v nové šesté třídě.

Za realizační tým Hana Indrstová