Aktuality

VZPoura úrazům

27.2.2017     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Na naší škole se žáci 6 .- 7. tříd zapojili ve čtvrtek 23. února 2017 do projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Tento projekt si klade za cíl informovat děti a studenty o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Naši školu navštívili dva mladí muži – ambasadoři projektu a pohovořili z vlastní zkušenosti o svém úrazu a o životě s následným postižením. Snažili se motivovat žáky k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí.