Aktuality

Výtvarná soutěž

4.5.2015     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Žáci druhého stupně se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou každoročně pořádá Diecézní charita Hradec Králové. Soutěž úzce souvisí s projektem Adopce na dálku – Indie, jehož je naše škola od roku 2007 součástí. Zadání výtvarné soutěže bylo dáno již jejím názvem – „Můj kamarád v Indii“. Do soutěže bylo v prosinci zasláno celkem 12 prací žáků a výsledky všechny velmi příjemně překvapily. Na 2. místě se v kategorii žáků 7. tříd umístila Martina Badalová ze 7.B, také na 2. místě v kategorii, která byla společná pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií, se umístil Milan Gallo ze 7.B a na 1. místě se v kategorii žáků 9. tříd umístila Marie Jurásková z 9.C. Žáci obdrží hodnotné ceny, které jim budou zaslány poštou na adresu školy a neprodleně předány v hodinách výtvarné výchovy paní učitelkou Höchsmannovou a paní učitelkou Šmirgovou, které hodiny výtvarné výchovy v těchto třídách vedou.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a oceněným žáků gratulujeme k úspěchu!

Pavla Šubrtová