Aktuality

Výlet 4.A a 4.B

22.6.2015     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V úterý 16. června se před budovou školy na Mlýnské shromáždili všichni čtvrťáci, aby společně vyrazili za poznáváním.
Skanzen v Příkazech znělo zpočátku jako tajemné zaklínadlo. Když jsme zhruba po půl hodince zastavili před Muzeem v přírodě, bylo jasno. Nejprve jsme se vydali na prohlídku muzea. Čtvrtá A začala sadem a stodolami, jaké dnes už nejsou k vidění nikde v Evropě. Béčko to vzalo z druhé strany a prohlédlo si vnitřní uspořádání statku a množství věciček každodenní potřeby. Některé známé, které se používají i dnes, i když v modernější verzi, jiné jsme viděli poprvé. Po prohlídce a svačince se děti rozprchly po dvoře, pozorovaly práci kováře, pletení na stavu, pletení z proutků, malování na látce, hbité ruce řezbáře i práci přadleny na kolovrátku. U každého řemeslníka si také vyrobily drobnosti vlastníma rukama. Sladkou odměnou byl vlastnoručně ozdobený perníček.
Po 12. hodině jsme se přesunuli do Mladče. Z parkoviště jsme vyšlápli na kopec k jeskyním a před prohlídkou stihli poobědvat. V jeskyni jsme si trošku zopakovali vlastivědu, neboť jeskyně byly osídleny v pravěku člověkem kromaňonským. Krápníková výzdoba není tak bohatá, ale tma byla ta pravá jeskynní.
Arboretum v Bílé Lhotě nám poskytlo příjemnou procházku krásně upraveným parkem s množstvím cizokrajných i domácích stromů i bylin. Na palouku bylo dost prostoru i ke hrám a dovádění.
Výlet se nám vydařil, ač jsme pobývali v blízkém okolí našeho domova, většina dětí navštívila poprvé skanzen i arboretum, a tak opravdu poznala něco nového.

Z.Arnoštová, E.Hrubá, tř. učitelky