Aktuality

Velikonoční tvoření ve 2.A

6.4.2013     Irena Pobucká     zpět do sekce Aktuality

Jaro je ročním obdobím přílivu čerstvých sil a počátkem nového života. S jarem přichází všechno pěkné, milé a příjemné, na co v mrazivých dnech všichni čekáme – hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda, barevný svět kolem nás a s tím i příjemnější nálada a radost ze života.
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara. Tyto svátky bývaly v minulosti významnější než Vánoce. Ale i v současné době se tento svátek v rodinách traduje v podobě obchůzky s pomlázkou a malováním vajíček. Smyslem tohoto projektu bylo přiblížit dětem historii vzniku velikonoční tradice. Ukázat jim, jaké zvyky dodržovali naši předkové, jaká vznikala říkadla, písničky, pranostiky. Seznámit je s různými symboly Velikonoc. Nedílnou součástí projektu byla návštěva velikonoční výstavy kraslic, velikonoční tvoření a malování vajíček různou technikou.

Děti se formou besedy seznámily s jednotlivými dny pašijového týdne – modrým pondělím, žlutým úterým, škaredou středou, zeleným čtvrtkem, velkým pátkem, bílou sobotou, velikonoční nedělí – Boží hod a velikonočním pondělím. Připomněly si jaké zvyky se v tyto dny dodržovaly. Seznámily se s některými symboly Velikonoc – beránek, zajíček, slepička, pomlázka, vajíčko, které si také samy zhotovily. Velkou inspirací pro děti byla návštěva výstavy kraslic, perníčků a dalších dekoračních předmětů. Domů odcházely plny dojmů, odnášely si několik vlastnoručně vyrobených velikonočních dárečků.

Protože vajíčko je nejstarším symbolem plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života, a je o Velikonocích odměnou koledníkům, darem a předmětem zdobení, věnovaly mu děti větší část středečního dopoledne. Zdobily vajíčka ubrouskovou technikou a také voskovkami.Vajíčka se jim velmi povedla.
Společně si zopakovaly velikonoční koledy, nasadily masku zajíčka a radostně s ozdobenými vajíčky a zhotovenými dárečky odcházely domů a těšily se na velikonoční svátky.

Marie Horáková