Aktuality

Ukončení rotační výuky

20.5.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Od pondělí 24. května se ukončuje rotační výuka žáků 2. stupně a všechny třídy přecházejí na prezenční výuku. Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je pravidelné testování 1krát týdně – vždy v pondělí. Testování bude probíhat ve škole před vyučováním samoodběrem pomocí neinvazivních testů.

Více o testování žáků na: www.testovani.edu.cz

Obědy ve školní jídelně placené přes účet budou automaticky přihlášeny od 24. května. Školní svačinky  pro žáky, kteří je odebírali,  budou také automaticky přihlášeny.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.