Aktuality

Testování žáků

5.11.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

 Dle metodického pokynu MŠMT bude ve dnech 22. 11. a 29. 11. probíhat antigenní testování žáků. Testování není povinné pro  žáky, kteří prodělali onemocnění covid-19 (ochranná lhůta 180dní) nebo žáky, kteří jsou očkovaní. Zákonní zástupci musí doložit doklad o prodělání onemocnění nebo očkování, pokud tak neučinili již před zářijovým testováním.  Škola však v případě zájmu umožní testování i těchto žáků.  Testování vlastními testy bude umožněno od 7:15 do 7:40 za přítomnosti zákonných zástupců.

Více na:  – https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/#7-cel%C3%A9-vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-ke-sta%C5%BEen%C3%AD-v-pdf