Aktuality

Slavnostní zahájení nového školního roku

4.9.2012     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 a přivítání prvňáčků se uskutečnilo na obou budovách ZŠ Mlýnská Mohelnice – tedy na ulici Mlýnská i Masarykova v pondělí 3. září od 8 hodin. Ředitelka školy Mgr. Marcela Vlasáková přivítala všechny přítomné a především ty, kteří se vydali do školy poprvé před školou na ulici Mlýnská a zástupkyně ředitelky Mgr. Vladislava Mertová zahájila svým proslovem školní rok 2012-13 před školní budovou na ulici Masarykova.
Letošní prvňáčky v doprovodu jejich rodičů a ostatní příbuzných přivítali také nejstarší žáci školy a po předání drobných dárečků je postupně jednoho za druhým přivedli k jejich třídním  učitelkám.
Prvňáčci si ve třídě našli svoje místo a  měli radost z dárečků, které našli na lavicích. Také se již  dozvěděli první informace důležité  pro nadcházející školní dny.
I  v ostatních  třídách ZŠ Mlýnská už lavice a židle nezely prázdnotou a do tříd se tento den vydali žáci a spolu s nimi také pedagogičtí  pracovníci. Budova školy je přivítala kompletně rekonstruovanou elektroinstalací, novými tabulemi, z nichž většinu je možno použít jako interaktivní, novými počítači v některým učebnách  a dalšími novinkami.
Veškeré aktuality, nabídky zájmových útvarů, složení učitelského sboru, rozvrhy apod. naleznete v nejbližších dnech na těchto webových  stránkách, aktuální fotografie z prvního dne ve škole jsou pak ve FOTOGALERII.
Přejeme všem úspěšný školní rok 2012/2013!