Aktuality

Slavnostní zahájení nového školního roku

1.9.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

img_7082Sbalit tašku, svačinu a vyrazit do školy. Ve čtvrtek 1. září zažilo tento  pocit tisíce žáků, kterým se  opět po dvouměsíčních prázdninách otevřely dveře základních a středních škol. Před  ZŠ Mlýnská v Mohelnici postávaly již dlouho před osmou hodinou hloučky dětí. Ti starší nedočkavě líčili svým kamarádům zážitky z prázdnin, zkoumali, kdo nový doplní jejich kolektiv a přemýšleli, kdo  z učitelů by je mohl učit.

Trochu nesměle, ale plni očekávání tu se svými rodiči stáli i ti, kteří do školy přišli poprvé. Letošní prvňáčci.  Po slavnostním úvodu ředitelka školy Mgr. Marcela Vlasáková všechny přivítala a krátce nastínila, co nového žáky v právě započatém školním roce čeká.

Pro zdokonalení technického vybavení a uplatnění moderní interaktivní výuky získala škola finanční prostředky z evropských fondů z projektu ROP Střední Morava – Domluvíme se  s cizinci i počítači; takže během prázdnin byla realizována výstavba pěti nových učeben pro výuku cizích jazyků vybavených současnými moderními trendy výuky – interaktivními tabulemi, sluchátky, počítači a další multimediální výbavou. Součástí projektu byla také další nová počítačová učebna s moderní výbavou 28 počítačů

Škola chystá mnoho projektů, které již mají na ZŠ Mlýnská své pevné místo a u žáků jsou velmi oblíbené. V době mimo vyučování bude o děti rovněž dobře postaráno. Ve školní družinách se s vychovatelkami budou věnovat oddechové a zájmové činnosti. Pro žáky je připraveno mnoho zájmových kroužků, ve kterých mohou trávit svůj volný čas. Ředitelka školy popřála žákům a učitelům mnoho úspěchů v novém  školním roce.

Poté přivítali na obou budovách nastupující prvňáčky – tedy na Mlýnské i na Masarykově –  jejich starší spolužáci a předali jim drobné dárky. Do své nové třídy sice ještě kráčeli v doprovodu svých nejbližších, ale za chvilku už sami usedli do lavic a z  paní učitelky nespustili oči.

Popřejme jim a také všem ostatním žákům spoustu pěkných chvil strávených ve škole a mnoho radosti z úspěchů při jejich školní práci.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Fotky