Aktuality

Slavnostní otevření nových učeben

15.9.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

img_0327V úterý 13. září proběhlo na ZŠ Mlýnská za účasti starosty města Ing. Aleše Mikety a místostarosty Ing. Antonína Navrátila slavnostní otevření učeben, které byly realizovány z projektu „Domluvíme se s cizinci i počítači“.
V rámci projektu bylo během letních prázdnin ve škole vybudováno pět nových jazykových učeben a jedna modernizovaná počítačová učebna. Ředitelka školy Mgr. Marcela Vlasáková ve stručnosti představila vybavení těchto učeben. V jazykových učebnách jsou nainstalovány současné moderní trendy výuky – interaktivní tabule, počítače – netbooky se sluchátky a další multimediální výbava. Učebna výpočetní techniky byla vybavena 28 novými počítači. Škola na realizaci projektu získala dotaci z Evropské unie z programu ROP NUTS II Střední Morava ve výši 2 060 791,44 Kč.
Nové učebny jistě přispějí ke zkvalitnění výuky nabízených cizích jazyků – anglického, německého, ruského jazyka a výpočetní techniky na škole.