Aktuality

Škola otevřela své dveře

4.4.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Aktuality

V úterý 2. dubna se otevřely dveře Základní školy Mohelnice, Mlýnská. Na obou budovách školy – tedy na ul. Mlýnská i ul. Masarykova mohli návštěvníci spatřit žáky při výrobě drobných výrobků, zhlédnout fotodokumentaci, která vypovídá o celoroční práci školy, navštívit učebny, třídy, dílny, tělocvičnu i hřiště. Pro budoucí školáky byla připravena zábavná hra, kdy během svého putování po škole plnili různé úkoly – např. skládali puzzle, zpívali, stavěli kostky, zdobili perníčky, vyzkoušeli si pracovat s keramickou hlínou, zacvičili si a na závěr byli po zásluze odměněni. Žáci škola předvedli také kulturní vystoupení plná písní a recitace, hráli divadlo, zpívali při karaoke. Celá akce se nesla v duchu blížících se Velikonoc, což dokazovala jarní výzdoba školy i drobné výrobky, které si mohli návštěvníci odnést domů.O průběhu atmosféře celé akce nejlépe vypovídá bohatá fotodokumentace a reportáž v Mohelnické televizi http://mohelnickatelevize.cz/